4-טון רביעי, ang, sh, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

על / למעלה / לעלות

up

shàng

הסימנית 上 יכולה לתאר הן את הכיוון הכללי של למעלה, על ומעל, והן את הפעולה של לעלות. היא עושה זאת באמצעות קו אופקי אשר משהו נמצא מעליו. היא נהגית shàng בטון נופל כאשר ה-sh מבטא ש' עמוקה מעט בהשוואה לעברית ונכתבת בשלושה צעדים:

up_wss.png

  1. קו אנכי מלמעלה למטה
  2. קו אופקי קצר משמאל לימין המתחיל פחות או יותר מאמצע הקו האנכי
  3. קו אופקי ארוך משמאל לימין התוחם את הקו האנכי
1-טון ראשון, ong, zh, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

אמצע

middle

zhōng

השבוע אנחנו הולכים ללמוד על הסוג השני של הסימניות המרכיבות את הכתב הסיני – הסימניות האידאוגרפיות. אם הסימניות הפיקטוגרפיות שהכרנו בשבוע שעבר הן בבסיסן תמונה של דבר גשמי ומוחשי, הרי שהסימניות האידאוגרפיות מנסות לבטא רעיון או דבר מופשט באופן ויזואלי. למעשה כבר הכרנו שלוש סימניות כאלו והן המספרים אחת (一), שתיים (二) ושלוש (三). השבוע נכיר עוד חמש כאלו.

הסימנית האידאוגרפית הראשונה שנכיר השבוע היא הסימנית 中 אותה הוגים לרוב zhōng והיא מבטאת את הרעיון של אמצע, מרכז או תיכון. היא עושה באמצעות מלבן שקו אנכי חוצה אותו במרכזו. פשוט לא? היא נכתבת בארבעה צעדים:

middle_wss.png

  1. קו אנכי כלפי מטה בצד שמאל
  2. קו אופקי משמאל לימין שנשבר מטה
  3. הצלע התחתונה של המלבן משמאל לימין
  4. קו אנכי מלמעלה למטה

כדאי שתדעו כבר עכשיו שמלבד המשמעות של אמצע, סימנית זו יכולה להוות גם לקיצור לשמה של סין. זאת מכיוון שסין מכונה בסינית 中国 – ארץ המרכז או הממלכה התיכונה.