3-טון שלישי, a, f, כללי, סימניות אסוציאטיביות, רמה 3, רמה א, שלוש טיפות מים

חוק / אופן / צרפת

fǎ המשמעות הבסיסית של הסימנית 法 היא חוק, ובהרחבה היא יכולה לבטא גם את האופן או הדרך הראויה לעשות דברים. מילים וצירופים חוקי המדינה / הארץ – 国法 – guó fǎ דיקדוק, חוקי השפה – 语法 – yǔ fǎ לחוקק, להעמיד חוקים – 立法 – lì fǎ אופן הדיבור, צורת התבטאות – 说法 – shuō… Continue reading חוק / אופן / צרפת