4-טון רביעי, ia, x, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

למטה / מתחת / לרדת

down

xià

הסימנית 下 עובדת על אותו עיקרון כמו 上 רק הפוך, ובדיוק כמו חברתה גם היא יכולה להביע הן כיוון והן פעולה. הוגים אותה xià גם כן בטון נופל כאשר ה-x מסמלת צליל שונה ממה שהיא מסמלת באנגלית ואשר אינו קיים בעברית ובמרבית השפות המוכרות לנו. הצליל הזה נמצא איפשהו באמצע בין ש' ובין ס' והדרך הנכונה להגות אותו פשוט להזיז את הלשון מעט קדימה כדי שהקצה שלה ייגע בבסיס השיניים הקדמיות התחתונות, לעגל אותה ממש טיפה כלפי מעלה ולחייך חיוך חושף שיניים בזמן שנושפים אוויר החוצה. הסימנית נכתבת בשלושה צעדים:

down_wss.png

  1. קו אופקי משמאל לימין
  2. קו אנכי מלמעלה למטה
  3. נקודה אלכסונית מאורכת משמאל לימין המתחילה בתחתית השליש העליון של הקו האנכי
4-טון רביעי, ang, sh, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

על / למעלה / לעלות

up

shàng

הסימנית 上 יכולה לתאר הן את הכיוון הכללי של למעלה, על ומעל, והן את הפעולה של לעלות. היא עושה זאת באמצעות קו אופקי אשר משהו נמצא מעליו. היא נהגית shàng בטון נופל כאשר ה-sh מבטא ש' עמוקה מעט בהשוואה לעברית ונכתבת בשלושה צעדים:

up_wss.png

  1. קו אנכי מלמעלה למטה
  2. קו אופקי קצר משמאל לימין המתחיל פחות או יותר מאמצע הקו האנכי
  3. קו אופקי ארוך משמאל לימין התוחם את הקו האנכי
1-טון ראשון, ong, zh, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

אמצע

middle

zhōng

השבוע אנחנו הולכים ללמוד על הסוג השני של הסימניות המרכיבות את הכתב הסיני – הסימניות האידאוגרפיות. אם הסימניות הפיקטוגרפיות שהכרנו בשבוע שעבר הן בבסיסן תמונה של דבר גשמי ומוחשי, הרי שהסימניות האידאוגרפיות מנסות לבטא רעיון או דבר מופשט באופן ויזואלי. למעשה כבר הכרנו שלוש סימניות כאלו והן המספרים אחת (一), שתיים (二) ושלוש (三). השבוע נכיר עוד חמש כאלו.

הסימנית האידאוגרפית הראשונה שנכיר השבוע היא הסימנית 中 אותה הוגים לרוב zhōng והיא מבטאת את הרעיון של אמצע, מרכז או תיכון. היא עושה באמצעות מלבן שקו אנכי חוצה אותו במרכזו. פשוט לא? היא נכתבת בארבעה צעדים:

middle_wss.png

  1. קו אנכי כלפי מטה בצד שמאל
  2. קו אופקי משמאל לימין שנשבר מטה
  3. הצלע התחתונה של המלבן משמאל לימין
  4. קו אנכי מלמעלה למטה

כדאי שתדעו כבר עכשיו שמלבד המשמעות של אמצע, סימנית זו יכולה להוות גם לקיצור לשמה של סין. זאת מכיוון שסין מכונה בסינית 中国 – ארץ המרכז או הממלכה התיכונה.

1-טון ראשון, an, s, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

שלוש

three

sān

בסימנית 'שלוש' אנחנו חוזרים לטון הראשון שהוא גבוה ושטוח. ב-Pinyin כותבים את זה sān וזה קצת כמו לומר שמש באנגלית, אבל התנועה ארוכה יותר ופתוחה יותר. מבחינת הכתיבה היא ממשיכה את הקו של שתי הסימניות הקודמות ונכתבת כשלושה קווים אופקיים הנכתבים משמאל לימין, ומהעליון לתחתון.

three_wss

נכון שהכתב הסיני פחות מסובך ממה שחשבתם?

4-טון רביעי, e, r, כללי, ללא תחילית, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

שתיים

two

èr

את הסימנית 'שתיים' הוגים בטון רביעי שהוא טון יורד או נופל. ב-Pinyin כותבים את זה èr עם האות e בהתחלה למרות שבמנדרינית תקנית זה נשמע יותר דומה למילה are באנגלית. היא נכתבת כשני קווים אופקיים, כאשר העליון קצר מן התחתון. סדר הכתיבה של הקווים הוא מלמעלה למטה, וכמו במספר 'אחד' כיוון הציור שלהם הוא משמאל לימין.

two_wss

עדיין די פשוט, לא?

1-טון ראשון, i, y, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

אחת

one.png

הסימנית 'אחת' נהגית בטון ראשון שהוא גבוה ארוך ושטוח וב-Pinyin כותבים את זה yī. היא נכתבת כקו אופקי בודד. כיוון הכתיבה של הקו הוא משמאל לימין.

one_wss

די פשוט, לא?