1-טון ראשון, i, y, כללי, סימניות אידאוגרפיות, רמה 1, רמה א

אחת

one.png

הסימנית 'אחת' נהגית בטון ראשון שהוא גבוה ארוך ושטוח וב-Pinyin כותבים את זה yī. היא נכתבת כקו אופקי בודד. כיוון הכתיבה של הקו הוא משמאל לימין.

one_wss

די פשוט, לא?